Samodzielny Pododział Prewencji w Płocku - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Samodzielny Pododział Prewencji w Płocku

GALERIA > 2012/2013

We wtorek, 14 maja 2013 roku, uczniowie kalsy policyjnej pojechali do Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku w celu zapoznania się z funkcjonowaniej oddziałów prewencji w Polsce. Kadeci najpierw uczestniczyli w krótkim wykładzie zapoznawczym. który miał na celu zaprezentowanie celi oraz misji, jaką sprawują oddziały prewencji.
Następnie młodzież podziwiała sprzęt, jakim dysponuje Samodzielny Pododdział Prewencji w Płocku oraz brała czynny udział w pokazie musztry.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego