Kursy Kształcenia Zawodowego - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Kursy Kształcenia Zawodowego

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH > KKZ

WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
OFERUJEMY CI NAUKĘ NA KKZ W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK, AGROBIZNESU


ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJĘ:

R.3- Prowadzenie produkcji rolniczej
      R.16- Organizacja i nadzorowanie produkcji rolnicze
      R.6 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
________________________________________
Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
• organizowania i nadzorowania produktów roślinnych i zwierzęcych
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego
DZIĘKI NAM BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZNALEZIENIA ZATRUDNIENIA W:

• Przedsiębiorstwach branży rolno-żywnościowej
• Gospodarstwach rolnych
• Zakładach przetwórstwa
• Branży agroturystycznej

________________________________________


TECHNIK ROLNIK

Kończąc tę szkołę będziesz mógł podjąć pracę w:
- rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych  i usługowych
- urzędach gminy i instytutach służby rolnej
- możesz samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
- możesz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne,     marketing produktów rolniczych itp.)
- praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w szkole i gospodarstwach współpracujących ze szkołą z wykorzystaniem  sprzętu dostosowanego do nowych technologii produkcji rolniczej,
- umożliwiamy uzyskanie prawa jazdy kat. T,
- nauka obsługi maszyn rolniczychTECHNIK AGROBIZNESU

Kończąc tę szkołę będziesz mógł podjąć pracę w:
- rolnictwie
- usługach na rzecz rolnictwa
- przetwórstwie rolno-spożywczym   
- handlu i finansach
- podjąć pracę na własny rachunek prowadząc własną działalność gospodarczą
- praktyki odbywają się w instytucjach związanych z rolnictwem
- sale dydaktyczne są wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, min. w tablice interaktywne

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ
WSZYSTKIE NASZE SZKOŁY  DAJĄ UPRAWNIENIA ROLNICZE.
ABSOLWENCI TECHNIKUM I KKZ, PO ZDANIU EGZAMINÓW, OTRZYMUJĄ DYPLOM ORAZ CERTYFIKAT W JĘZYKU ANGIELSKIM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE, HONOROWANY WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.
W RAMACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORGANIZOWANE SĄ WYJAZDY SZKOLENIOWE NA TARGI ROLNICZE MIĘDZY INNYMI DO BEDNAR, POZNANIA, ŁODZI, KIELC OSTRÓDY ITD., JAK RÓWNIEŻ JESTEŚMY OTWARCI NA PROPOZYCJE WYJAZDÓW UCZNIÓW I SŁUCHACZY.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego