2017/2018 I semestr - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

2017/2018 I semestr

Z ŻYCIA SZKOŁY

"Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018"

Dnia 4 września 2017 roku w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą Mszą Świętą zainaugurowano nowy rok szkolny. Kwiaty pod tablicą pamięci ofiar II Wojny Światowej złożyła delegacja uczniów i nauczycieli szkoły.
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego poprowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych p. Dorota Kłoszewska cytatem z Ody do Młodości Adama Mickiewicza
„ Razem młodzi przyjaciele
w szczęściu wszystkiego są wszystkie cele,
jednością silni, rozumni szałem,
razem, młodzi przyjaciele”

Razem ze społecznością szkoły nowy rok szkolny powitali zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Płońskiego Pani Anna Dumińska- Kierska, Komendant Powiatowy Policji w Płońsku mł. insp. Jarosław Brzozowski, Proboszcz Parafii w Czerwińsku ks. Łukasz Mastalerz, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marzena Felczak, poprzednia dyrektor szkoły Pani Maria Teresa Durda, dyrektor Banku Spółdzielczego Vistula w Czerwińsku Pani Ewa Staniszewska.
Pani dyrektor Renata Kozakiewicz serdecznie powitała przybyłych gości, rodziców, uczniów nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów klas pierwszych, podkreślając, że po raz pierwszy w tym roku w murach szkoły witamy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Życzyła wszystkim sukcesów wytrwałości, radości i pozytywnej energii oraz zapewniła uczniów o trosce i pomocy ze strony nauczycieli. Maturzystom zaś efektywnie wykorzystanego czasu jaki pozostał do matury. Wskazała na potrzebę współpracy w dziele nauczania wszystkich podmiotów którym leży na sercu dobro szkoły. Proboszcz parafii złożył życzenia całej społeczności szkolnej zapewniając o modlitwie.
Anna Dumińska - Kierska Wicestarosta Powiatu Płońskiego życzyła uczniom dobrego roku szkolnego, wielu sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z dzieci. Pogratulowała  Pani Renacie Kozakiewicz objęcia stanowiska dyrektora, zapewniając o współpracy i pomocy ze strony organu prowadzącego szkołę. Pani Maria Teresa Durda składając wszystkim życzenia owocnej pracy, wielu sukcesów, podkreśliła jak ważny jest egzamin dojrzałości, który jest przepustką do dalszej nauki. Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła wszystkim serdeczne życzenia z okazji nowego roku szkolnego i podziękowała dyrekcji szkoły za współpracę w poprzednim roku nauki i pracy.
Po zakończonej części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkania organizacyjne.

Galeria.

"Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach"

Jak co roku uczestniczyliśmy w Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, które w tym roku przypadało 16 września. Mimo deszczowej aury tego dnia dopisywała nam pogoda, dzięki temu można było zwiedzić Instytut Sadownistwa i Kwiaciarstwa oraz zakupić wyjątkowe, oryginalne i rzadko spotykane gatunki kwiatów. Jadną z atrakcji była widowiskowa parada w ktorej brali udział uczniowie z różnych szkół i instytucji, a także miał miejce pokaz starych samochodów i motocykli.
Galeria.

"Agro Show 2017"

Dnia  22 września uczniowie klas technicznych Agrobiznesu, pod opieką p.Doroty Kłoszewskiej, p. Mariusza Szczepka i p.Piotra Ziemkiewicza,  mieli możliwość zwiedzenia największej w Europie międzynarodowej wystawy rolniczej. Mimo deszczowej aury we wrześniu  pogoda tego dnia dopisała. Uczestnicy wycieczki zwiedzili liczne stoiska związane z branżą rolniczą. Największe zainteresowanie wzbudzały wystawy ciągników i maszyn rolniczych,  gdzie mogli zadawać specjalistyczne pytania producentom i przedstawicielom firm.
Galeria.

"Prawa Konsumenta"

W dniu 26.09 2017 w naszej szkole odbyło się szkolenie uczniów w ramach edukacji konsumenckiej, prowadzone przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Płońsku. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, Technikum Logistyki, Technikum Agrobiznesu i Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym mieli możliwość wysłuchania wykładu ochrony interesu konsumentów. Mogli zadawać pytania, uzyskując wyczerpujące, fachowe odpowiedzi. Wielu uczniów skorzystało z możliwości porad w różnych interesujących ich kwestiach. Szkolenie to, odbyło się w ramach podstaw przedsiębiorczości.

"Berek, czyli upiór w operze"

Świat się zmienia,
Padają mury, otwierają się granice
Teatr też się zmienia
Niezmienne pozostają tylko marzenia...
... marzenia młodych ludzi, nasze marzenia

   W dniu 4 października  2017 roku  43-osobowa  grupa młodzieży  z klas: I TA, I TL, I BS,  II LO, III LO,  i IV T pod opieką p. Agnieszki Bąkowskiej-Krucz, p. Anny Nowakowskiej i p. Doroty Rosiak uczestniczyła  w wyjeździe do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego do Płocka na spektakl Marcina Szczygielskiego „Berek, czyli upiór w moherze”.
Galeria.

"Dzień Edukacji Narodowej"

W czwartek 12 października społeczność ZS Świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Poetycko - muzyczny program przekonywał zgromadzonych, że "wielkie rzeczy mają zwykle małe początki", a nauczyciel jest tym, który pomaga sięgać gwiazd.
W części oficjalnej pani dyrektor Renata Kozakiewicz wręczyła nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi nagrody z okazji święta Edukacji. Wśród wyróżnionych znaleźli się p. D. Kłoszewska (nagroda starosty), p. E. Krysiak, p. A. Nowakowska, p. A Bąkowska - Krucz, p. D. Rosiak i p. J Boguś - Cichocka (nagrody dyrektora).
Czwartkowe spotkanie było również okazją do uhonorowania uczestników projektu Green Go - uczniów technikum agrobiznesu, którzy pracowali nad zagadnieniem infrastruktury zieleni na terenach wiejskich.
Program artystyczny przygotowali uczniowie z Koła Teatralnego pod kierunkiem p. A. Nowakowskiej. Na szkolnej scenie wystąpili: O. Kużel, A. Kuczera, K. Horo, Ł, Piekut, A. Chludzińska, A. Gutkowska i E. Krakowiak.
Galeria.

"UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH, NADANIE AKTÓW MIANOWANIA, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZNIOM KLAS PIERWSZYCH 24 PAŹDZIERNIKA 2017 r."

 Mszą Świętą rozpoczęła się uroczystość Święta Szkoły w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
 Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Pani Starosty Powiatu Płońskiego Anny Dumińskiej
Kierskiej, Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą Pana Marcina Gortat, Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku inspektora Jarosława Brzozowskiego, swoją obecnością zaszczycił również Sierżant Sztabowy Karol Woldan z biura dyrektora Tradycji i Historii Policji, nadkomisarz Krzysztof Zieliński ekspert z wydziału do spraw ceremoniału policyjnego gabinetu Komendanta Głównego Policji, komisarz Jacek Nowakowski zastępca dowódcy Samodzielnego pododdziału Prewencji Policji w Płocku, Kompania reprezentacyjna Policji, przedstawiciel Banku Vistula Pani Maria Walczak, Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Płońsku Pani Agnieszka Rykowska, pracodawcy, u których nasi uczniowie odbywają praktykę zawodową: p. Bożena Jaworska, p. Elżbieta Malczewska, p. Dariusz Ziemkiewicz, p. Tomasz Radomski, p. Stanisław Pawlak, p. Zbigniew Dołęgowski. Obecna była również  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Edyta Witkowska. Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor Renata Kozakiewicz. Dyrekcja powitała także rodziców, grono pedagogiczne szkoły, pracowników administracji i obsługi, przedstawicieli mediów a szczególnie ciepło przywitała wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Dyrektor Renata Kozakiewicz podkreśliła swoim przemówieniem jak ważne miejsce zajmuje patron szkoły to wokół jego postaci buduje się tradycję i buduje świat wartości.

Jest to szczególnie ważne w czasach kiedy notujemy upadek autorytetów. Szkoła może być dumna, że jej patronem jest Królowa Jadwiga, która zapisała się na kartach pamięci jako osoba bardzo pobożna ale również jako fundatorka wielu kościołów i klasztorów. Aktywnie finansowała wiele przedsięwzięć w tym odnowienie Akademii Krakowskiej mimo krótkiego życia, królowa zmarła w wieku 25 lat, pozostawiła po sobie bogatą spuściznę duchową oraz naukową. Jej bogate wewnętrzne życie, wyjątkowo świętobliwe i pełne wyrzeczeń, po 600 latach zostało docenione za sprawą Ojca Świętego Jana Pawła II. w 1997 roku została uznana za świętą, a od 6 maja 2004 roku Królowa Jadwiga jest patronką naszej szkoły. Piękne świadectwo o królowej Jadwidze dał kronikarz Jan Długosz „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie (...)Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (...) pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością    i niezmierną miłością Boga. Okazywała rozsądek o dojrzałość mimo młodego wieku, cokolwiek mówiła albo czyniła, wydawało jakby sędziwego wieku powagę.

Pani Dyrektor podkreśliła, że wiedza o wybitnej postaci, znajomość jej losów i dokonań rodzi szacunek do patrona, szacunek do szkoły noszącej jego imię, a przez to, szacunek do wiedzy i nauki.
Od kilku lat ważnym wydarzeniem wpisanym w obchody święta szkoły  jest również ślubowanie klas pierwszych. W tym roku składali ślubowanie najlepsi uczniowie klasy pierwszej technikum agrobiznesu, technikum logistyki i po raz pierwszy uczniowie branżowej szkoły I stopnia.
Dyrektor Renata Kozakiewicz zwróciła się do pierwszoklasistów z życzeniami i zapewniła o życzliwości i wyrozumiałości ze strony nauczycieli i starszych kolegów, życzyła im jak najlepszych ocen, wzorowych zachowań na pierwszym świadectwie szkoły ponadgimnazjalnej oraz samych dobrych doświadczeń, które będą mogli wspominać przez całe życie. Uczniom klasy III LO o profilu policyjnym pogratulowała uzyskania certyfikatów, życzyła bardzo dobrych wyników  z egzaminu maturalnego, podziękowała za godne reprezentowanie szkoły w różnych uroczystościach zarówno lokalnych jak i na wyższym szczeblu.
Wiele ciepłych słów popłynęło z ust przybyłych gości, którzy życzyli młodzieży tylko dobrych ocen, pięknych przyjaźni i dostania się na wymarzone studia ale też zdobycia satysfakcjonującej pracy. Uroczystość uświetnił pokaz sztuk walki przygotowany przez młodzież klas policyjnych pod opieką pana Piotra Jaszczura. Policjanci Kompanii Reprezentacyjnej Policji zaprezentowali pokaz umiejętności posługiwania się bronią.
Galeria.

"Wycieczka do Firmy Handlowo Produkcyjno Usługowej "Kaltrus""

Dnia 26 października 2017r. uczniowie klasy III Technikum Agrobiznesu wraz z opiekunami: panią Dorotą Rosiak oraz panią Agnieszką Lenczewską uczestniczyli w wycieczce do Firmy Handlowo   Produkcyjno Usługowej „Kaltrus”. Celem wyjazdu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania zakładu oraz działania maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas przetwarzania owoców i warzyw. Młodzież obejrzała proces obróbki wstępnej, zamrażania oraz pakowania surowców. Wycieczka była bardzo ciekawa i interesująca, dała uczniom możliwość pogłębienia wiedzy zdobytej na zajęciach lekcyjnych.
Galeria.

"Olimpiada Wiedzy Roliczej w Poświętnem"

Dnia 26 października odbyła się XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w  Poświętnem. Tego dnia czterech uczniów Technikum Agrobiznesu: Szymon Biernat, Sebastian Kalata, Łukasz Witkowski i Michał Walczak z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku przystąpiło do rozwiązywania testu z wiedzy rolniczej. Do rywalizacji przystąpiło 50 osób: rolników indywidualnych i uczniów z różnych szkół rolniczych z terenu 7 powiatów. Uczniowie z ZS im Królowej Jadwigi pod opieką p. Mariusza Szczepek okazali się najlepsi z pośród szkół o profilu rolniczym. Trzech uczniów: Szymon Biernat, Sebastian Kalata, Łukasz Witkowski zajęli 6 miejsce ex aequo, a Michał Walczak 7 miejsce. Laureatom gratulujemy.

"Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych"

"Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych" to tytuł konkursu przeprowadzonego 30.10.2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku. Tego dnia o godzinie 9:00 pięciu uczniów Technikum Agrobiznesu: Szymon Biernat, Mateusz Smardzewski, Adam Zajączkowski, Mariusz Pawlak i Łukasz Witkowski z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, przystąpiło do testu wiedzy z zakresu lokalnych strategii rozwoju.
Wśród laureatów z najwiekszą liczbą punktów znaleźli się uczniowie: Mateusz Smardzewski i Adam Zajączkowski, których opiekunem była p. Dorota Kłoszewska.
Organizatorzy konkursu ufundowali dla zwycięzców 5 dniową wycieczkę do Niemiec.
Serdecznie gratulujemy laureatom.

"Wybory do Samorządu Uczniowskiego"

   W dniu 7 listopada 2017 roku odbyły się w Zespole Szkół  im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku wybory do Samorządu Uczniowskiego. W dniu wyborów na uczniów czekał lokal wyborczy z urną oraz komisją wydającą karty do głosowania. Zgodnie z zasadami dniu wyborów panowała cisza wyborcza.
   Spośród wielu kandydatów przewodniczą samorządu uczniowskiego  został Paulina Pietrzak z klasy II LO, zastępcą Arkadiusz Kuczera z klasy II LO, skarbnikiem Ewelina Krakowiak z klasy III TA a sekretarzem Klaudia Horo z klasy III TA. Opiekunem samorządu po raz kolejny została p. Agnieszka Bąkowska-Krucz.
Gratulujemy wybranym i życzymy owocnej pracy.
Galeria.

"Otrzęsiny Klas Pierwszych"

W dniu 7 listopada 2017 roku uczniowie klas drugich pod czujnym okiem p. Agnieszki Bąkowskiej -Krucz i p. Iwony Szajewskiej zorganizowali otrzęsiny dla klas pierwszych. (technikum agrobiznesu, technikum logistyki i szkoły branżowej I stopnia).
Poczynania młodszych kolegów i koleżanek oceniała społeczność szkolna. Na początku każda klasa miała za zadanie narysować portret swojego wychowawcy. Widownię bardzo ucieszyła inwencja twórcza naszych uczniów. Wśród innych  konkurencji a było ich 11: zabawa z krzesełkami, taniec na gazecie, malowanie twarzy…. Wszyscy dobrze sie bawili, było dużo śmiechu i zabawy. Rywalizację wygrała klasa I TA, która otrzymała nagrodę w postaci szampana „picolo” i sprzątanie sali gimnastycznej
J.

„Otrzęsiny” zakończyła dyskoteka po której uczniowie klas pierwszych stali się oficjalnymiuczniami Zespołu Szkół.
Galeria.

"Zajęcia praktyczne"

W dniu 10.11.17 na zajęciach praktycznych uczniowie pobierali próby gleby do analizy chemicznej, a także rozpoznawali chwasty.
Galeria.

"Nezwykły spektakl na Dzień Odzyskania Niepodległości naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny"

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klasy III i II Liceum o profilu policyjnym, klasy II i III Technikum Agrobiznesu oraz I Technikum Logistyki, zaprezentowali społeczności szkolnej, przygotowane z wielkim rozmachem, widowisko pt. „ Dziedzictwo.
Nasi młodzi aktorzy w niezwykle sugestywny sposób pokazali dzieje Polski od jej zarania aż po rok 1918. Najpiękniejsze strofy poezji patriotycznej, narodowe pieśni i piosenki żołnierskie zostały przeplecione tekstami źródłowymi, dotyczącymi historii lokalnej. Przybliżyły one widzom wydarzenia i postacie związane z historią naszej Małej Ojczyzny, a zapisane złotymi zgłoskami w historii Polski. Była m.in. opowieść o zakroczymskim finale powstania listopadowego, o rozbiciu oddziału czerwińszczanina Piotra Łukaszewskiego pod Raszewem w 1863r., o pierwszej szkole dla dzieci chłopskich, założonej w chociszewskim dworku przez jego właścicieli Marię i Józefa Lewockich w 1858r., o pobycie  oddziału Dzieci Warszawy pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego w miączyńskim dworku na dwa dni przed wybuchem powstania styczniowego, o strajku szkolnym dzieci i ich rodziców w 1905r. w Czerwińsku, Radzikowie, Garwolewie, Grodźcu i Wychódźcu w obronie polskiej mowy, o zniszczeniach dokonanych przez armię rosyjską w 1915r.
Szczególne wzruszenie wśród uczniów wywołało odczytanie nazwisk uczestników wojny polsko - radzieckiej w 1920r. Wielu z nich to przodkowie naszej młodzieży.
Przejmująco zabrzmiały na koniec widowiska słowa Świętego Jana Pawła II, wygłoszone w 1979r. na krakowskich Błoniach: „ proszę Was , abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili się , abyście nigdy nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy...
Wzruszona młodzież odśpiewała na koniec Hymn Narodowy.
W spektaklu przygotowanym przez nauczyciela historii Dariusza Umięckiego wzięli udział konferansjerzy i recytatorzy: Karolina Ślaska, Wiktoria Lewandowska, Wiktoria Olszewska, Arkadiusz Kuczera, recytatorzy i lektorzy: Klaudyna Wątkowska, Oliwia Kużel, Natalia Pierścieniak, Anna Gutowska, Karolina Borzewska, Patrycja Włodarska, Maja Kutateladze, Kinga Zawisza, Paulina Pietrzak.
Oprawa muzyczna: Emilia Krakowiak, Klaudia Horo, Wiktoria Olszewska. Aktorzy: w rolę Polonii wcieliła się Agata Świętochowska, żołnierzy i powstańców polskich: Dawid Januszewski, Daniel Piegat, Łukasz Łazarski, Piotr Wojciechowski, Jakub Wyziński. Zaborców zagrali: Bartłomiej Krakowiak, Daniel Januszewski, Kamil Szymerski, Bartłomiej Maciejewski, Rafał Żuławnik, Sebastian Perzanowski.
Oprawę dźwiękową i multimedialną zapewnił Kamil Karolak, a obsługę fotograficzną i filmową Dawid Zawadzki.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za przeżyte wzruszenia.
Galeria.

"Imieniny Pani Dyrektor"

W dniu 13 listopada Samorząd Uczniowski  Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi złożył serdeczne życzenia imieninowe p. Dyrektor Renacie Kozakiewicz, uczniowie życzyli swojej pani dyrektor długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.    Po przepięknych życzeniach wszyscy uczniowie zaśpiewali tradycyjne „100 lat”.
Galeria.

"Święto Niepodległości"

W dniu 13 listopada 2017 r. w Bazylice ZNMP w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Cała społeczność Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi wraz z p. Dyrektor Renatą Kozakiewicz uczestniczyła we Mszy Św. której przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Łukasz Mastalerz, homilię wygłosił katecheta Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi ks. Jacek Wilczyński, a program artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły pod opieką p. Teresy Pietrzak i p. Przemysława Ziółkowskiego. Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe obu Zespołów Szkół i Urzędu Gminy, a także harcerze szkoły podstawowej i klasa policyjna z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi.
Galeria.

"Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej"

"Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej"- w dniu 17 listopada 2017r odbyło się szkolenie poprowadzone przez p.Marka Świątkowskiego i p. Jarosława Toruńskiego, pracowników MODR w Poświętnem. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy I i III Technikum Agrobiznesu.
Galeria.

"Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością"

Zgodnie z prośbą Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazujemy Państwu link do Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Poniżej link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie, na której został zamieszczony plik do pobrania z wersją elektroniczną Informatora.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 

"Państwowa Inspekcja Sanitarna Informuje"

Na stronie internetowej www.plonsk.psse.waw.pl - Ostrzeżenia zamieszczona jest informacja w formacie pdf.

Pobierz tutaj.

"Turniej Klas Policyjnych"

W dniu 27.11.2017 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica  w Płońsku odbyły się coroczne zawody klas policyjnych. Naszą szkołę pod opieką p. Piotra Ziemkiewicza, reprezentowali uczniowie III klasy o profilu policyjnym (Oliwia Kużel, Natalia Pierścieniak, Radosław Popławski,) oraz uczniowie klasy II (Karolina Ślaska, Paulina Pietrzak, Dawid Januszewski). Rywalizacja rozpoczęła się od testu wiedzy z zakresu prawa policyjnego i służby policyjnej. Następnie uczniowie rywalizowali w strzelaniu do tarczy z paintballu. Kolejnym etapem rywalizacji była pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczestnicy zawodów musieli wykazać się wiedzą i opanowaniem w sytuacji ratowania życia i zdrowia poszkodowanych osób. Ostatnią konkurencją był tor przeszkód, który muszą pokonać kandydaci starający się o przyjęcie do pracy w policji. Po bardzo emocjonujących zawodach nasi uczniowie ostatecznie musieli uznać wyższość rówieśników z Płońska. Jednak pokazali się z bardzo dobrej strony i jesteśmy pewni, że z taką wiedzą i sprawnością fizyczną bez problemu zasilą w przyszłości szeregi policji.
Link do reportażu:

https://www.youtube.com/watch?v=vY_fmNIwrW4

"Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów"

29 listopada 2017 r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uczniom Andrzej Sosnowski - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Krzysztof Bieńkowski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Anna  Cicholska - poseł na Sejm RP.  Uczniowie przybyli na uroczystość wraz z rodzicami dyrektorami szkół.

Tegoroczni stypendyści z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku to:
Łukasz Witkowski z klasy II Technikum Agrobiznesu
Arkadiusz Kuczera z klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym
Gratulujemy Łukaszowi i Arkowi oraz ich rodzicom, którzy również mieli okazję uczestniczyć w uroczystości.
Galeria.

"Andrzejki"

Dnia 29.11.2017 odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Na której wyśmienicie bawili się nasi uczniowie. Dziękujemy za mile spędzony czas. :)
Galeria.

"Centralne Targi Rolnicze"

01.12.17r uczniowie klas I i II Technikum Agrobiznesu i kl. I Technikum Logistyki pod opieką E. Krysiak, D. Kłoszewskieji P. Ziemkiewicza zwiedzili Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie, największe w Polsce targi agrobiznesu. Wystawa rolnicza obejmowała zarówno technikę rolniczą (sprzęt rolniczy, maszyny rolnicze) nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, a także innowacyjne usługi dla rolnictwa czy doradztwo rolnicze. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach branżowych, w tym Forum Młodych Rolników.
Galeria.

"Grunwaldzka Sesja w Czerwińsku"

Pod opieką pana Dariusza Umięckiego uczniowie klasy II i III LO wzięli udział w IV konferencji mediewistycznej: „ Zaplecze materialne działań zbrojnych zakonu krzyżackiego w I połowie XV wieku”, zorganizowanej w klasztorze czerwińskim przez księdza Przemysława Kaweckiego.
W odległe czasy średniowiecza przeniosły słuchaczy referaty naukowców i magiczny klimat gotyckiego refektarza
dawniej zakonnej jadalni- obecnie kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Uczestnicy sesji naukowej mięli okazję wysłuchać referatów: dr Szymona Dreja dyrektora Muzeum Grunwaldu w Stębarku „Logistyka Wielkiej Wojny z zakonem krzyżackim”, dr hab. Jana Gancewskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o „Ośrodkach gospodarki krzyżackiej, a konfliktach zakonu krzyżackiego w I poł. XV w.”. O  zaopatrzeniu wojsk krzyżackich w  wino opowiadał mgr Maciej Badowicz z Uniwersytetu Gdańskiego.
Bardzo duże zainteresowanie i naukową dyskusję wywołały referaty lokalnych historyków. Pani Teresa Pietrzak w referacie „Pamięć minionej chwały we współczesnej historii Czerwińska” mówiła o sposobach upamiętnienia przez lokalną społeczność wydarzeń z 1410 r. Podkreśliła specjalną rolę w tym dziele ks. kanonika Eugeniusza Gruberskiego.
Dariusz Umięcki w referacie „Czerwińsk nad Wisłą w wyprawach króla Władysława Jagiełły przeciwko zakonowi krzyżackiemu” opowiedział słuchaczom o roli Mazowsza i Czerwińska w wojnach z Krzyżakami. Postawił również tezę popartą przesłankami źródłowymi, że miejscem przeprawy wojsk polskich przez Wisłę po słynnym moście pontonowym w: 1410 r.,    1419 r., 1422 r. był Wychódźc. Teza ta spotkała się z życzliwym przyjęciem dr Krzysztofa Kwiatkowskiego z UMK w Toruniu, który był moderatorem dyskusji.
Swój referat pan Dariusz Umięcki zadedykował swojemu uniwersyteckiemu mistrzowi profesorowi Januszowi Bieniakowi w 90 rocznicę jego urodzin oraz obecnym na sali uczniom klasy II i III LO o profilu policyjnym. Myśl, której był współautorem, o powołaniu tej klasy wyrosła z tradycji grunwaldzkiej w 2010 r. podczas obchodów 600
lecia zwycięstwa pod Grunwaldem.
Galeria.

"II Turniej Charytatywny"

„Kimkolwiek jesteś, bądź dobry…” to hasło tegorocznego II Turnieju Charytatywnego piłki siatkowej, który dzięki staraniom Dyrekcji Pani Renaty Kozakiewicz, nauczycieli i wolontariuszy miał miejsce 8 grudnia w Czerwińsku. Imprezę honorowym patronatem objęli: wójt gminy Pan Marcin Gortat oraz Vistula Bank z prezesem Panią Jolantą Łukasiak Malicką na czele. Przedświąteczna atmosfera otworzyła serca czerwińszczan na potrzeby innych, a duch szlachetnej rywalizacji sprawił, że w tym dniu myśli wszystkich skoncentrowane były na Dobru, Miłości i Pomocy. Swoje drużyny wystawili: Gmina Czerwińsk, Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, Vistula Bank, Kwiaciarnia i Przyjaciele, Absolwenci Gimnazjum, Uczniowie Gimnazjum oraz gospodarze imprezy Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi. Dochód z Turnieju Charytatywnego zasili akcję pomocy świątecznej, którą prowadzi Szkolny Klub Wolontariatu pod kierunkiem p. Anny Nowakowskiej. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup paczek bożonarodzeniowych dla osób potrzebujących.
Choć nie sportowe zwycięstwo było tu najważniejsze, lecz szlachetny cel, nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy całe serce włożyli w siatkarskie zmagania. Królem turnieju została drużyna Absolwentów Gimnazjum, pokonując silnych rywali
Kwiaciarnię i Przyjaciół (II miejsce) oraz Nauczycieli ZS im. Królowej Jadwigi ( III miejsce). Zwycięskie składy z rąk Pani Dyrektor Renaty Kozakiewicz otrzymały dyplomy, puchary i świąteczne ozdoby wykonane przez uczennice działające w Spółdzielni Uczniowskiej prowadzonej przez p. Dorotę Kłoszewską.
Galeria.

"Szkolna Wigilia"

W dniu 13 grudnia w naszej wspólnocie szkolnej zebraliśmy się na Wigilijnym opłatku. Świętowali wraz z nami uczniowie z ośrodka w Wólce Przybojewskiej z opiekunem Krzysztofem Fabisiakiem. Po powitaniu wszystkich obecnych przez panią Dyrektor na scenę wkroczył pan Piotr Plichta „Poison”. W rytmie gorącego rapu przeplatanego osobistym świadectwem życia wprowadził entuzjazm i zaangażował do wspólnego koncertowania.
Następnie grupa uzdolnionej teatralnie młodzieży pod przewodnictwem pani Anny Nowakowskiej i księdza Jacka odegrała Jasełka.
W cieniu pięknej szopki z żywą Świętą Rodziną, w scenerii podświetlanej świecami latarń, rozgrywały się dylematy współczesnego młodego człowieka.  Szczęśliwie światłem wiary, nadziei i miłości zostaje on doprowadzony do obecności rodzącego się Pana i staje w adoracji. Ta piękna inscenizacja wyciszyła i przygotowała dobry grunt pod spotkanie z kolejnym Gościem.
Czym jest więc Boże Narodzenie dla współczesnego człowieka? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do pana Marka Skalskiego, który przybył do nas z Płocka. Podzielił się on bardzo osobistym poszukiwaniem drogi do ciągle zapraszającego Boga. Głęboka i dotykająca serca treść w wielu z nas wzbudziła refleksję, a często także i wycisnęła łzę. Zakończyliśmy spotkanie tradycyjnym przełamanie się opłatkiem, śpiewem kolęd oraz słodkim akcentem.
Galeria.

"Akcje społeczno - informacyjne"

W dniu 14 grudnia 2017r. na terenie świetlicy szkolnej przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjno-informacyjne pedagoga szkolnego Honoraty Bielskiej z udziałem 123 uczniów i 11 nauczycieli. W dniu prowadzonej akcji uczniowie i nauczyciele mieli przypięte do ubrania czerwone wstążeczki, niektórzy założyli czerwone bluzki. Po 30 minutowej pogadance tematycznej z wykorzystaniem wersji informacyjnej audio pedagog szkolny zaprosił całą społeczność do części warsztatowej akcji. Uczniowie i nauczyciele na znak solidarności z ludźmi zarażonymi wirusem HIV na całej długości i szerokości sali gimnastycznej ułożyli ze swoich ciał kształt wstążki - symbol obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

"Wycieczka do Glinojecka"

Dnia 15.12.17r. uczniowie klas pierwszych Technikum Agrobiznesu i Technikum Logistyki pod opieką p. Doroty Kłoszewskiej i p. Mariusz Szczepek, zwiedzili cukrownię Pfeifer&Langen w Glinojecku- największy zakład produkcyjny tego typu w Polsce.
Wycieczka obejmowała tematykę procesów technologicznych i logistycznych. Podczas wyjazdu uczniowie mieli możliwość zapoznania się  ze sposobami  i technikami uprawy oraz zbioru buraka cukrowego.
Galeria.

"Teatralnie, Świątecznie..."

W poniedziałek, 18 grudnia, duża grupa młodzieży rozpoczęła przedświąteczny tydzień od wizyty w teatrze. To już drugi taki wyjazd w ramach projektu cyklicznych spotkań z kulturą wysoką organizowanych przez panie: Annę Nowakowską oraz Agnieszkę Bąkowską – Krucz. Tym razem sama pani dyrektor Renata Kozakiewicz postanowiła skorzystać z zaproszenia organizatorów i dołączyć do grona koneserów sztuki.
Wystawiona na deskach płockiego Teatru Dramatycznego „Opowieść wigilijna” wprowadziła nas w świąteczny klimat i sprowokowała refleksję nad sensem życia. Pomogła zrozumieć, że życie tylko dla siebie nie jest nic warte, a pieniądze nie zawsze są gwarantem szczęścia. Tak więc życzymy sobie i wszystkim, aby ani duch Marleya, ani Duch Wigilijnej Przeszłości nie musiały odwiedzać tkwiących w każdym z nas pierwiastków Scrooge’a!

"Święta noc, kolędy ton..."

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja oraz Nauczyciele Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą składają najserdeczniejsze życzenia wyjątkowych, ciepłych – bo rozgrzanych wzajemną miłością – i radosnych świąt. Niech będą one czasem pokoju, przebaczenia i refleksji nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Niech pozwolą zatrzymać się w bieganinie codzienności i ze spokojem spojrzeć na żłóbek i płynącą z niego Bożą Miłość. Zatrzymajmy się i pozwólmy, by cud narodzin sprzed dwóch tysięcy lat mógł dokonać się także w naszych sercach. Niech te święta będą nie tylko Bożym, ale także naszym Narodzeniem. Narodzeniem do dobra, wzajemnej życzliwości i pomocy. Uwierzmy, że do Betlejem nie jest tak daleko, przemieniajmy nasze serca i nasze życie, bo tylko wtedy jest prawdziwe Boże Narodzenie.

Wesołych Świąt!!!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego