2015/2016 II semestr cz2 - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

2015/2016 II semestr cz2

Z ŻYCIA SZKOŁY

Pierwszy Dzień Wiosny w Czerwińsku

Zgodnie z tradycją, ale i kalendarzem dziś, tzn. 21 marca świętowaliśmy w naszej szkole 1 Dzień Wiosny. Z tej okazji przybyli do nas harcerze ze Szkoły Podstawowej w Małej Wsi wraz z opiekunami: p. Krzysztofem i Ewą Dębskimi, którzy przywieźli ze sobą nie tylko słońce, ale i mnóstwo radości. Drużyna harcerska nosi nazwę „UKUDEMIA”. Harcerze grali na ukulele i zaprezentowali nam piękne piosenki m.in.: „Iskierka”, „Szare szeregi”, „Szara lilijka”, „Rudy albo Zośka”,  „Krajka”.
Po wspaniałym koncercie harcerzy, przedstawiciele Samorządu Szkolnego przygotowali dla całej społeczności szkolnej różne gry i zabawy, m.in.  zostały wręczone Oskary dla nauczycieli w różnych kategoriach.  Na wyróżnienie zasługuje nagroda  dla Pana Tomasza Fonderskiego, który otrzymał ją w kategorii: Mistrz Parkowania :)

Wszystkie klasy świetnie się  bawiły podczas karaoke, quizu na temat wiedzy o szkole i  przeciągania liny. W tym dniu została wybrana miss i mister naszej szkoły wśród klas maturalnych. Z klasy III LO są to: Ilona Wróblewska i Konrad Ambroziak, zaś z klasy IV TA: Sylwia Fotek i Jacek Okrasa.
Więcej zdjęć w galerii.

,, Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej’’

W środę, 6 kwietnia 2016 r uczniowie klasy I LO o profilu policyjnym, jak również grupa rekonstrukcyjna Przedwojennej Policji Państwowej wraz z opiekunem p. Anną Nowakowską wzięli udział w organizowanej przez Komendę Główną Policji w Warszawie konferencji pt. ,, Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej’’, prezentującej program nauczania przedmiotów zawierających wiedzę o policji. Odpowiadając na zaproszenie nadkom. Zbigniewa Bartosiaka stanęliśmy obok uczniów z Liceum im. Michała Konarskiego, tworząc 40- osobową reprezentację 950 podobnych klas, w których uczy się w całej Polsce blisko 25 tyś. uczniów.
 W konferencji udział wzięli m.in. Minister Spraw  Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, p.o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk, komendant
rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotr Bogdalski oraz dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN Alina Sarnecka. Przedmiotem dyskusji był program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania policji, którego redaktorami są insp. Kornelia Oblińska i nadkom. Zbigniew Bartosiak. Intencją autorów było stworzenie ujednoliconego programu kształcenia dedykowanego wszystkim klasom policyjnym.
Zakłada on edukację w ramach czterech przedmiotów:
Wiedza o policji ( 34 godz. ).
Służba społeczeństwu ( 16 godz. ).
Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony ( 24 godz. ).
Kwalifikacje do służby w Policji ( 16 godz. ).
Program w takim kształcie ma obowiązywać od września 2016 roku, a jego dopełnienie stanowić będzie podręcznik do edukacji policyjnej. Program poza kształtowaniem postaw i rozwijaniem kompetencji uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma wspierać nauczycieli w kierowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotować kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.
Więcej zdjęć w zakładce galeria.

TULIPANADA

W dniu 6 kwietnia 2016 roku dwoje uczniów Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą (Klaudia Horo klasa I TA i Krzysztof Waniek klasa IIITA) pod opieką p. Agnieszki Bąkowskiej-Krucz wzięło udział w XIV konkursie  piosenkarskim  

„T U L I P A N A D A” przeprowadzonym w Ośrodku Kultury „Arsus” w Warszawie.
Konkurs miał charakter otwartego edukacyjnego przeglądu, do którego zaproszono dzieci, młodzież i dorosłych: amatorskie zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne, chóry, solistów ze szkół, ośrodków społeczno - wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych a także twórców działających samodzielnie.
Celem konkursu było zachęcanie dzieci, młodzież i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności, umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.
Nad konkursem PATRONAT HONOROWY objął JACEK CYGAN
Konkurs zorganizowany był  pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Pana Henryka Linowskiego  oraz Burmistrza Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy Pani Urszuli Kierzkowskiej
Konkurs przeprowadzono  w czterech kategoriach wiekowych:
I. 6 - 9 lat
II. 10 -12 lat
III. 13 - 17 lat
IV. od 18 lat
oraz w trzech kategoriach muzycznych:
- soliści
- wokaliści
- zespoły wokalno - chóralne
Każdy z uczestników zaprezentował  w I etapie eliminacji dowolny jeden utwór z tekstem Jacka Cygana. (piosenka w języku polskim!)

Wymiana z Francją 2016

,, 25 lat przyjaźni Czerwińsk Pouille ‘’

Od 31 marca 2016r do 6 kwietnia 2016r Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą gościł 44 osobową grupą uczniów Liceum Ogrodnictwa i Rolnictwa w Pouille we Francji. Nasi przyjaciele pod opieką swoich wychowawców zwiedzili: Kraków, Wieliczkę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu Brzezińca, Częstochowę, Bełchatów i Warszawę. Wyżej wymienione miejsca to punkt żelaznego programu pobytu naszych gości w Polsce. Na ich życzenie w tegorocznej podróży znalazły się również Mazury. Wielkie Jeziora Mazurskie francuska młodzież mogła podziwiać z pokładu statku. Zwiedzili ponadto Mikołajki, Giżycko oraz Wilczy Szaniec w Gierłoży. Opiekunami grupy ze strony Polskiej była pani tłumacz i przewodnik po Warszawie Pani Ewa Szymańska, dyrektor szkoły Dariusz Umięcki oraz Pani profesor Katarzyna Średnicka i Bogumiła Przybysiak. Wieczorem 5 kwietnia 2016r w budynku naszej szkoły odbyło się spotkanie wspomnieniowe z okazji 25- lecia współpracy między szkołami. Gośćmi tego wieczoru byli: wójtowie Gminy Czerwińsk p. Michał Walerysiak i obecny p. Marcin Gortat Radni Powiatu Płońskiego p. Barbara Wdowiak i p. Teresa Pietrzak.

Tradycyjnie Gmina obdarowała naszych gości prezentami. Uczniowie z Liceum Ogrodnictwa i Rolnictwa w Pouille otrzymali tradycyjnie upominki od Polskiej Organizacji Turystycznej przygotowane przez p. Annę Maciągę, która od 1990r. niesie nam pomoc w organizacji tej wymiany. Wiele serdeczności pod adresem Dyrektora i sponsorów popłynęło ze strony gości, którzy podkreślali znakomitą organizację, bardzo ciekawy program a przede wszystkim serdeczność i gościnność ze strony Polski. Wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie polskiej flagi i albumu ,,Najpiękniejsze miejsca Polski ‘’ uczniowi Justinowi Pawlonskiemu, który ma polskie korzenie (jego dziadek był emigrantem zarobkowym we Francji). Po części oficjalnej młodzież obydwu szkół mogła się zintegrować na szkolnej dyskotece i poczęstunku przygotowanego przez uczniów i wychowawców wszystkich klas. 06 kwietnia 2016r. przed wyjazdem do Berlina nasi przyjaciele odwiedzili nas powtórnie, aby się pożegnać i zaprosić naszych uczniów do odwiedzenia Francji w kwietniu przyszłego roku. W takim razie do zobaczenia Au revoir!
Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Upamiętnienie Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

By uczcić pamięć ofiar katastrofy polskiego samolotu, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się nad ziemią smoleńską, uczniowie klas mundurowych pod dowództwem kadeta Marcina Milewskiego (ucznia klasy III LO) wzięli udział w uroczystości rocznicowej przy obelisku umiejscowionym w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
Apel poprowadził Wójt Pan Marcin Gortat, mówiąc uczniom ZS im. Królowej Jadwigi i harcerzom z Gminnego ZS im. Władysława Jagiełły o roli pamięci w budowaniu tożsamości narodowej. Następnie przy wciągniętej na maszt fladze delegacje obu szkół złożyły pod pomnikiem wiązanki biało
czerwonych kwiatów.
W czasie uroczystości opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Anna Nowakowska, p. Żaneta Sobczak i p. Jarosław Marciszewski.
Więcej zdjęć w galerii.

Dni Otwarte w Czerwińsku

W dniu dzisiejszym, tzn. 8 kwietnia 2016 roku (piątek) odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte połączone z Targami Edukacyjno Rolnymi. Odwiedzili nas uczniowie trzecich klas Gimnazjów. W trakcie dzisiejszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły oraz zwiedzić wystawę maszyn rolniczych. Wystawcami były firmy: Kubota, Marani, Boryna, Felmix, Egrol, EkoDarPol i Vistula. Swoje stoisko zaprezentowała także nasza szkoła oraz Policja.
Dla wszystkich zwiedzających były przygotowane w budynku szkoły stoiska z potrawami i informacjami charakterystycznymi dla siedmiu państw europejskich. Gimnazjaliści z chęcią kosztowali dania i słodycze przygotowane specjalnie dla nich przez poszczególne klasy Liceum i Technikum. Czas zwiedzania umilała muzyka w językach obcych.
Ponadto na koniec zwiedzania odbyło się wspólne grillowanie w ogrodzie szkoły. Mamy nadzieję, że był to dla wszystkich mile spędzony czas i że każdy znalazł coś ciekawego dla siebie.
Więcej zdjęć w zakładce galeria.

Wycieczka II semestru LOD

Wycieczka II semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

16 kwietnia 2016 r. słuchacze II semestru Liceum dla Dorosłych wraz z opiekunem Bogumiłą Przybysiak wybrali się na wycieczkę do Płocka. Cel wyprawy - kino.  Wycieczka miała charakter integracyjny. W jej zamyśle było lepsze poznanie się słuchaczy i nabranie do siebie zaufania. Na pewno wpłynie to pozytywnie na ich naukę i samopoczucie w szkole.
„Helios” zaoferował ciekawy repertuar filmowy. Słuchacze jednogłośnie wybrali horror „Po tamtej stronie drzwi”. W czasie seansu, oprócz chrupania popcornu, było słychać śmiech i krzyki. Po zakończonym filmie wszyscy z uśmiechem na twarzy opuścili kino i udali się do restauracji. Czas tam spędzony przeznaczyli na rozmowę. Wyjazd okazał się być bardzo udany.
Więcej zdjęć w galerii.

Klasa Policyjna Na Mszy Świętej Dziękczynnej

W dniu 17 kwietnia 2016r. poczet sztandarowy Naszej Szkoły pod opieką Pana Dyrektora Dariusza Umięckiego i Pani Anny Nowakowskiej wziął udział w uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej z okazji 1050 lecia Chrztu Polski Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Mszę Świętą celebrował ksiądz Arcybiskup Tomasz Peta Metropolita Astany w Kazachstanie. Naszą Szkołę pięknie reprezentowały dziewczęta z Grupy Rekonstrukcyjnej Policji Państwowej: Angelika Chludzińska, Patrycja Włodarska, Angelika Zbońkowska. Chorążymi byli uczniowie klasy I LO: Paweł Kurpiewski i Radosław Popławski.
Więcej zdjęć w galerii.

Pielgrzymka Klas Maturalnych

    W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, grupa 11 osób z klasy III LO i 16 osób z klasy IV TA uczestniczyła w pielgrzymce do Częstochowy i miejsc związanych ze Świętym Janem Pawłem II. Maturzyści wraz z opiekunami podziękowali  Matce Boskiej Częstochowskiej  za dotychczasową opiekę, zawierzyli maturę oraz swoje plany na przyszłość. Na szlak pielgrzymki wyruszyli p. Agnieszka Bąkowska-Krucz (wychowawczyni klasy III LO), p. Magdalena Gmurczyk- Okrasa (wychowawczyni klasy IV TA), p. Katarzyna Witkowska (mama uczennicy), oraz nasz katecheta ks. Jacek Wilczyński. Swoje pielgrzymowanie  w deszczu rozpoczęli od wizyty w  muzeum w Oświęcimiu. Wewnętrznie porażeni zadawali sobie pytanie jak człowiek, człowiekowi mógł zgotować taki los? Przy ścianie straceń i przy celi św. Maksymiliana Kolbe modlili się o pokój na świecie.                                         
    Kolejnym punktem programu były Wadowice. W pierwszej kolejności udali się do parafialnego kościoła. Tu przy chrzcielnicy podziękowali za Świętego Jana Pawła II. Czekając na wejście do muzeum oczywiście skosztowali  papieskich kremówek  i zrobili zdjęcie przy pomniku Jana Pawła II. Potem zwiedzili  piękne muzeum w domu, w którym mieszkał jako chłopiec Karol Wojtyła- niezwykłe, nowoczesne, pięknie przygotowane, posiadające niezliczone pamiątki po Ojcu Świętym.
Pełni wrażeń wyruszyli w stronę Sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii  Zebrzydowskiej. Do miejsca tak żywo przypominającego nam Ojca Świętego Jana Pawła II. Sam Święty tak  mówił :”Sanktuarium Matki Bożej
i Dróżki. Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od moich lat chłopięcych i młodzieńczych. Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardynał. (...) Jednakże najczęściej przybywałem tutaj sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze tajemnice.” Modlili się przed cudownym obrazem i zwiedzili bazylikę. W domu Caritas czekała na nich  ciepła kolacja i zasłużony wypoczynek. W piątek  po śniadaniu wyjechali do Częstochowy.
Duchowo do przeżycia pielgrzymki przygotował wszystkich ksiądz Jacek pięknie opowiadając o historii Sanktuarium na Jasnej Górze. Nasi pątnicy  pokłonili  się Cudownej Pani Jasnogórskiej i pobożnie przeszli na kolanach przed tronem Matki prosząc o potrzebne łaski, następnie  zwiedzili  muzea, uczestniczyli w ciekawej  konferencji w Bazylice i w Drodze Krzyżowej na wałach, zakończyli  spotkanie Mszą św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego. Powrócili do domu w dobrych humorach i bogatsi w nowe przeżycia. „To były piękne i bogate w doznania dni, które zabierzemy w nasze dorosłe życie jako cenne doświadczenie”- powiedział jeden z maturzystów.
Więcej zdjęć w zakładce Galeria.

Wyjazd na strzelnicę Klas Mundurowych

W poniedziałek, 18 kwietnia uczniowie klas I i II LO o profilu policyjnym pod opieką p. Anny Nowakowskiej i prowadzących zajęcia policjantów p. Piotra Jaszczura oraz p. Piotra Dąmbrowskiego wyjechali do Szerominka za Płońskiem, by na terenie Klubu Strzelectwa Sportowego doskonalić swoje umiejętności.
Po odbytym szkoleniu i instruktażu obsługi broni młodzież dostała do rąk karabinki sportowe i rozpoczęła zmagania o tytuł „Króla strzelców”. Liderami w rywalizacji pierwszaków okazali się trzej panowie: Paweł Królak, Paweł Kurpiewski i Radek Popławski, zaś wśród drugoklasistów zabłysnęli Piotr Sieliwiak i Mateusz Rutkowski. Złoto więc w rękach męskiej części drużyny. Nagrodą dla faworytów są szóstki i piątki z przedmiotu Służba policyjna.
Zakończywszy ćwiczenia młodzież rozpaliła ognisko, by po zawieszeniu broni komentować osiągnięcia …. i porażki, by wspólnie ogrzać się i zjeść kiełbaski.

Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją. Dzień, który powinien skłonić nas do refleksji nad tym, czy wystarczająco dobrze dbamy o swoją planetę. Również uczniowie Zespołu Szkół nie zapomnieli włączyć się w tą inicjatywę i przypomnieć wszystkim o dbanie o środowisko naturalne. Uczniowie klasy III T pod opieką p. Żanety Sobczak zorganizowali krótki Quiz ekologiczny oraz przeprowadzili pokaz mody ekologicznej, w której pierwsze miejsce zajęła klasa I LO, drugie klasa I T a trzecie klasa III T.
Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie.
Zapraszamy do galerii.

Co wiesz o Szkole Wielozawodowej ???

SZKOŁA ZAWODOWA KLASA WIELOZAWODOWA

   NAJISTOTNIEJSZĄ RÓŻNICĄ W PORÓWNANIU DO KLASYCZNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ JEST WYBÓR ZAWODU PRZEZ UCZNIA ZGODNIE ZE SWOIMI ZAINTERESOWANIAMI. KLASA WIELOZAWODOWA SKUPIA UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ W RÓŻNYCH ZAWODACH.
   W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnych.  Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy,  z którymi podpisali umowę pracę. Szkoła pomaga w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy,  przyjaznych dla pracujących. Kontakt z pracodawcą  od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę  lub umożliwi pozostanie na danym stanowisku pracy w przyszłości. Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki uczniowie otrzymują wynagrodzenie.


  
 Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

SZKOŁA ZAWODOWA KLASA WIELOZAWODOWA
Tok nauki:

- szkoła 3-letnia. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy, jako pracownik młodociany- pracując jednocześnie zarabia.  Zawód możesz wybrać z listy ponad 50 zawodów, pełny wykaz na stronie
www.cke.edu.pl
- 3 dni nauki w szkole- przedmioty ogólnokształcące;
- 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy;
Miesięczne kursy z przedmiotów zawodowych w szkole lub Ośrodkach Doskonalenia  Zawodowego.
Zajęcia praktyczne uczeń odbywa u wybranego przez siebie pracodawcy, z którym ma umowę o pracę.

Najbardziej popularne zawody do wyboru:
· sprzedawca
· lakiernik
· fryzjer
· piekarz
· cukiernik
· malarz - tapeciarz
· mechanik pojazdów samochodowych
· blacharz samochodowy
· fotograf
· i inne...

 

Apel z Okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 28.04 upamiętniono 225 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Apel z tej okazji przygotowała klasa ITA pod kierownictwem D. Kłoszewskiej, który miał na celu przybliżyć okoliczności tamtego historycznego wydarzenia.
Zdjęcia w galerii.

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 Klas Maturalnych

W dniu 29 kwietnia 2016 (piątek) w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych klasy III LO, której wychowawcą była p. Agnieszka Bąkowska Krucz oraz klasy VI TA, p. Magdalena Gmurczyk Okrasa.
W czasie uroczystej akademii Pan Dyrektor, zaproszeni goście, rada pedagogiczna oraz uczniowie klas młodszych pożegnali uczniów klas programowo najstarszych.  
Po krótkich przemówieniach nastąpiło wręczenie nagród dla najlepszych uczniów klas maturalnych. Wśród nich znaleźli się uczniowie z liceum: Kamil Wnuk (4,38), Agnieszka Mączyńska (4,38), Tomasz Kołodziejski (4,33), Karolina Wronka (4,10), Małgorzata Czytrzyńska (4,10) i Jakub  Ferski (4,10). Z technikum natomiast byli to: Sylwia Fotek (4,80) i Mateusz Kiljan (4,03). Nie tylko za najwyższe średnie uczniowie zostali nagrodzeni. Wyróżnione  zostały także osoby za sukcesy w sporcie, kole teatralnym, promocji szkoły, akcjach charytatywnych oraz za prace społeczne.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy zdania matury, egzaminu zawodowego oraz dalszych sukcesów edukacyjnych.
Na koniec akademii zostały zrobione zdjęcia pamiątkowe z wychowawcami.
Galeria.

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 LOD i KKZ

Dnia 30 kwietnia 2016 roku odbyło się także uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych ( semestr VI), którego opiekunem była p. Iwona Umięcka i kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik rolnik, którego opiekunem był p. Alfred Tetkowski.
Po krótkich przemówieniach, podziękowaniach i prezentach od młodszych słuchaczy nastąpiło rozdanie świadectw ukończenia liceum i kursu. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
Fabiański Piotr, Wronka Magdalena, Majerkiewicz Barbara, Odolińska Edyta. Z kursu zaś są to: Kułakowski Sławomir i Wituska Justyna
Na koniec zostały zrobione w ogrodzie pamiątkowe zdjęcia słuchaczy z Dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.
Więcej zdjęć w galerii.

Wizyta u państwa Gmurczyk

W dniu 20.05.2016 uczniowie klasy IT uczestniczyli w wycieczce do gospodarstwa p. Gmurczyk, w Wychódźcu, które specjalizuje się w uprawie roślin jagodowych pod osłonami i w gruncie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania sie z nowoczesnymi odmianami truskawek i malin oraz technologią produkcji. Najbardziej interesującym punktem wycieczki był park maszynowy. Opiekunką wycieczki przedmiotowej była p. Dorota Kłoszewska.
Więcej zdjęć w Galerii.

Podstawowe Szkolenie Chemizacyjne

W dniach 23-24 maja 2016 w Zespole Szkół w Czerwińsku odbyło się podstawowe szkolenie chemizacyjne.
Pierwszego dnia szkolenie poprowadził kierownik zespołu PR p. Janusz Sychowicz pracownik MODR oddział Poświętne.
Drugiego dnia szkolenie prowadzone było przez Andrzeja Kordalskiego, pracownika terenowego zespołu doradczego w MODR w Poświętnem. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy III i II TA oraz rolnicy z gminy Czerwińsk, Dzieżążnia, Załuski, Baboszewo i Grodziska Mazowieckiego.
Zapraszamy do Galerii.

"Rosja wczoraj, dziś i jutro"

     W dniu 24 maja 2016 roku dwie uczennice Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi Angelika Chludzińska (klasa I LO) i Magdalena Jankowska (klasa II LO) pod opieką p. Agnieszki Bąkowskiej-Krucz (nauczycielki języka rosyjskiego) wzięły udział w III Powiatowym Konkursie na prezentację multimedialną „Rosja wczoraj, dziś i jutro”. Uczennice otrzymały wyróżnienia i nagrody książkowe.
Więcej zdjeć w galerii.

Obóz Poligonowy Klas Mundurowych

Uczniowie klas I i II LO o profilu policyjnym w dniach 29 maja 4 czerwca 2016r. odbyli szkolenie programowe, uczestnicząc w obozie poligonowym. Zakwaterowani w ośrodku w Czerwonej Karczmie koło Ostródy, w otoczeniu urokliwej mazurskiej przyrody uczyli się, sprawdzali swoje możliwości i przekraczali własne granice. Jak w harcerskiej piosence ziemia stała się ich ciałem, woda krwią, powietrze oddechem, a ogień siłą…
Już w dzień przyjazdu młodzież sprawdziła swą sprawność w teście zdolności motorycznych, który powtórzony został w dniu wyjazdu celem porównania wyników po tygodniu intensywnych ćwiczeń. Kolejne dni to czas zmagań poligonowych, poprzedzonych zawsze zaprawą poranną. Musztra policyjna i wojskowa, zwalczanie przestępczości popełnionej przez osoby w skupiskach ludzkich, szkolenie strzeleckie w warunkach stresu, taktyka poruszania się z bronią, nauka udzielania pomocy rannym w boju i pełnienie służby dyżurnej pododdziału stały się treścią tych upalnych dni spędzonych nad jeziorem Pauzeńskim. Chwilę przyjemnego oddechu przyniósł 1 czerwca, kiedy to z okazji Dnia Dziecka uczniowie kształtowali swoją wytrzymałość podczas spływu kajakowego. Drugą taką sposobnością był marsz na długim dystansie, który po pokonaniu leśnych dróg zakończył się ogniskiem i kąpielą w jeziorze Szelong. Później już tylko dystans 7 km i … odpoczynek w ośrodku.

Niekwestionowaną atrakcją obozu było konstruowanie i budowa szałasów (transzei), w których w nocy z czwartku na piątek młodzież bytowała wraz z opiekunami. Kiedy jedni spali, a drudzy ogrzewali się przy ognisku, służba patrolowa pełniła nocną wartę. Tak zaprzyjaźnieni z lasem zostali w nim jeszcze, by z uśmiechem na ustach, mimo zmęczenia, potu i brudnych po całym tygodniu mundurów oddać się zabawom harcerskim.
 Po tygodniu obozowania wrócili do Czerwińska, gdzie w smugach deszczu witały ich stęsknione ramiona rodziców. Zniknęło zmęczenie, wspomnienia trudnych momentów, braku sił i rezygnacji, a został obraz niezapomnianych dni spędzonych w towarzystwie koleżanek i kolegów. Opiekę nad grupą sprawowali: p. Anna Nowakowska i p. Tomasz Fonderski
wychowawcy klas oraz p. aspirant Piotr Jaszczur, nauczyciel służby policyjnej.
Więcej zdjęć w  Galerii.


Spotkania Młodych LEDNICA 2000

W dniu 04 czerwca 2016 roku odbył się w Lednicy potrójny jubileusz dwudziestolecia spotkania młodych, ośmiosetlecia zakonu dominikanów i tysiąc pięćdziesięciolecie chrztu Polski. Wraz z księdzem Jackiem Wilczyńskim z naszej szkoły uczestniczyła w tym spotkaniu grupa uczniów w skład której schodzili Jakub Zawitowski, Patrycja Bednarek, Piotr Sieliwiak i Ksawery Kopciński. Na polach lednickich zgromadziło się 65 tysięcy uczestników tego wydarzenia, które jak co roku przybyły w duchu modlitwy. W trakcie spotkania setki kapłanów udzielało sakramentu spowiedzi świętej. w ciągu dnia o godzinie 12:00 odbyła się modlitwa Anioł Pański. Ogodzinie 14:00 wysłuchaliśmy słowa o. Adama Szustaka OP "Entuzjazm Wiary". O godzinie 16:30 odbyła się procesja "Tylko Orły" ze wspomnieniem śp o. Jana Góry. O godzinie 19:30 miała miejsce Eucharystia. Następnie zgromadzeni wysłuchali przesłania papieża Franciszka. O godzienie 24:00 nastąpiło przejście przez bramę trzeciego tysiąclecia.

Konferencja Historyczna "Żołnierze Niezłomni a współczesne postawy patriotyczne"

18 czerwca 2016 r. w Starych Gałkach odbyła  się konferencja historyczna „Żołnierze Niezłomni a współczesne postawy historyczne”. Została zorganizowana w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych” objętych PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice klasy I LO o profilu policyjnym: Agata Świętochowska i Patrycja Włodarska, należące do Grupy Rekonstrukcyjnej Przedwojennej Policji Państwowej. Współtowarzyszyli im Dyrektor Szkoły Dariusz Umięcki i p. Bogumiła Przybysiak.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych. Następnie uczestnicy konferencji udali się do remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach. Zebranych gości przywitał Marceli Szkopek, inicjator obchodów. Jako pierwszy wykład wygłosił Jacek Pawłowicz, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Kolejnym punktem konferencji był pokaz broni Stowarzyszenia Historycznego im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ” z Płocka, a także prezentacja rekonstrukcji prototypu nr 2 samochodu CWS T1 z 1925 r. Odpowiedzi na pytanie „My z Napoleonem, czy poddać się, czy dalej bić z honorem bez nadziei?” szukał Robert Nowak z Pułku IV Piechoty Księstwa Warszawskiego.
Uczestnicy konferencji mieli także możliwość obejrzenia zabytkowych i historycznych pojazdów. Spotkanie uświetnił występ artystyczny harcerzy ze Szkoły Podstawowej z Małej Wsi.
Więcej zdjęć w galerii.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.  Uczniowie klas licealnych i technicznych odebrali świadectwa promocyjne, dyplomy za  osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne i pracy na rzecz szkoły.

W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów, którzy uzyskali w tym roku szkolnym najwyższe średnie, są to:
Natalia Pierścieniak, klasa I LO, średnia: 4,94
Marta Piekut, klasa III TA, średnia: 4,89
 Mateusz Smardzewski, klasa I TA, średnia: 4,89
Alicja Błazińska, klasa II TA, średnia: 4,79

Rodzice otrzymali listy gratulacyjne i życzenia dalszych sukcesów wychowawczych.

Dyrektor i zaproszeni goście złożyli uczniom gratulacje wyników w nauce oraz  życzenia pięknych, spokojnych i pełnych przygód wakacji.

Więcej zdjęć w galerii.

Święto Truskawki 2016

W sobotę 9 lipca w Nowym Przybojewie odbyło się coroczne Święto Truskawki. Gmina Czerwińsk jest zagłębiem tych owoców i słynie z nowoczesnych upraw, a truskawki określane są mianem "czerwonego złota" regionu. Wśród wielu wystawców również nasza szkoła gościła ze swoim stoiskiem prezentując ofertę szkoły.
Pod okiem opiekunów: p. Anny Nowakowskiej, Żanety Sobczak, Renaty Kozakiewicz i Dariusza Zdunowskiego młodzież prezentowała kierunki kształcenia w naszej szkole, rozdając ulotki, odpowiadając na pytania zainteresowanych.
Na stoisku można było skosztować owoców,  słodyczy i ciast wykonanych przez uczniów i nauczycieli szkoły. Pyszne babeczki z nadzieniem owocowym upiekła uczennica III kl. Technikum Marta Piekut, Ania Gmurczyk również z klasy III Technikum wykonała babeczki z ciasta drożdżowego. W pracach na rzecz promocji szkoły uczestniczyła także Agata Świętochowska uczennica klasy I Liceum. Koleżanka Wioleta Woźniak zachwyciła smakiem babeczek z owocami, a czereśnie koleżanki Żanety Sobczak znikały ze stoiska budząc zachwyt smaku i aromatu. Atrakcją naszej promocji był ogromny tort upieczony przez p. Iwonę Szajewską i Dorotę Kłoszewską z napisem Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Uczniowie przez cały rok szkolny zbierali baterie i nakrętki aby  teraz wymienić je na sadzonki krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone na terenie zielonym szkoły. Wszystkim, którzy służyli pomocą przy zorganizowaniu stoiska serdecznie dziękujemy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego