2011/2012 - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

2011/2012

Z ŻYCIA SZKOŁY

Nasi stypendyści

     Paulina Pielacińska i Jakub Wiśniewski to uczniowie Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku, którzy są stypendystami premiera w roku 2011/2012. Oboje stypendystów z Czerwińska bardzo czynnie bierze udział w pozalekcyjnym życiu szkoły oraz często można ich oglądać w spektaklach, wystąpieniach, apelach przygotowywanych przez Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi z różnych okazji.
     Paulina Pielacińska jest 18-letnią meszkanką Czerwińska i uczennicą klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Klasę pierwszą ukończyła ze średnią 5,07.
     Jakub Wiśniewski mieszka w Kroczewie i jest uczniem klasy III Technikum Agrobiznesu. Klasę drugą ukończył ze średnią 5,0. Czytaj dalej...


Prelekcja na temat zbrodni katyńskiej

     Dnia 20 kwietnia 2012 roku Tomasz Szczepański - pracownik Muzeum Wojska Polskiego oraz współzałożyciel i przewodniczący stowarzyszenia na rzecz tradycji i kultury "Niklot" wygłosił prelekcję na temat zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD na ponad 21 tys. polskich jeńców wojennych przetrzymywanych na terenie Związku Radzieckiego w obozach w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku.
     Uroczystośc tę uświetnili swą obecnością uczniowie Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi na czele z panem dyrektorem Dariuszem Umięckim, uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku oraz Zespołu Szkół w Wyszogrodzie pod opieką nauczycieli oraz wójt gminy Czerwińsk - Michał Walerysiak.


Projekt edukacyjny - "Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych"     
W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 nasza szkoła jest uczestnikiem projektu edukacyjnego "Szukając Einsteina - Akademia Umysłów Ścisłych". Celem zasadniczym tego przedsięwzięcia edukacyjnego jest zwiększanie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego. Jego realizacja przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Zasadniczy etap projektu adresowany jest do wyłonionej w etapach wcześniejszych grupy uczniów z wybranych szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli matematyki, fizyki i chemii z tych szkół. Uczniowie wezmą udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach, do których uczęszczają, a także będą mieć możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i wezmą udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z matematyki, fizyki i chemii w pracowniach na terenie tej uczelni.

     Zajęcia z uczniami prowadzone będą wg metody „lekcji holistycznej” łącząc treści z trzech przedmiotów. Prowadzić je będą specjalnie w tym celu przeszkoleni nauczyciele wykorzystując przygotowane dla nich i dla uczniów materiały filmowe oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń.


     Cała powyższa oferta jest finansowana w ramach projektu, a więc bezpłatna dla uczniów! Także koszt szkoleń nauczycieli i prowadzenia przez nich zajęć z uczniami jest pokrywany w ramach projektu.


Laureaci Konkursów

     Drużyna przy Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą zajęła IV miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zawody odbyły się 17 maja 2012r. w Płońsku.

     Ponadto, Jakub Wiśniewski (uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu) zajął 19 miejsce (na 133 uczestników) w IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie na rok 2012.


Koło Recytatorsko - Teatralne

     Dnia 15 czerwca 2012 roku uczniowie z Koła Recytatorsko - Teatralnego pod kierownictwem pani mgr Anny Nowakowskiej uświetnili występem Wydarzenie Artystyczne "KOCHAM POLSKĘ..." Władysław Ślewiński PO RAZ DRUGI. Podczas występu w Mikołajewie, uczniowie Zespołu Szkół przedstawili krótką sztukę przygotowaną specjalnie na to wydarzenie.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego